Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: 0,00

Termes i condicions d’ús

Les presents condicions generals d’ús i contractació regulen el registre, accés i ús dels serveis prestats a l’Usuari per Davallada, a nom d’Edgar Comas Casanova, com prestadora del servei, amb domicili a Av. Emerencià Roig i Raventós, nº12, 3º 2ª, i amb N.I.F. 47632394-S, a través del Lloc Web www.davallada.cat.

Les presents Condicions estan subjectes a canvis periòdics, procuri revisitar i revisar aquestes Condicions amb regularitat. Si vostè continua utilitzant el Lloc Web després d’haver penjat les modificacions d’aquestes Condicions s’entendrà que vostè las ha acceptat i passarà a estar vinculat per les mateixes.

L’Usuari

Com a client, vostè declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les actuals Condicions Generals de Compra. No obstant això, vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització de la botiga web té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’usuari es compromet a proporcionar dades veritables i exactes durant la seva relació amb el prestador del servei, i ha realitzar l’abonament de les quantitats corresponents a les operacions realitzades i les seves despeses d’enviament en el temps i formes indicats.

L’Usuari no podrà revendre a tercers els productes de Davallada.

Productes i preus

Les tarifes dels productes oferts s’expressaran en Euros i inclouran l’IVA. Davallada garanteix el preu del dia en què es va fer la compra, amb independència del dia en què es faci l’entrega, de manera que el client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici de què, en el moment de l’entrega, aquestes ofertes ja no estiguin vigents.

Els pagaments de les operacions realitzades a través de Davallada es podran realitzar-se a través dels següents mitjans:

a) Targeta de crèdit o dèbit a través del STRIPE

b) Transferència bancària al compte titularitat de Davallada i habilitat a tals efectes.

c) Paypal

D’espeses i temps d’enviament

Els enviaments es faran a través de missatgeria, sempre amb la màxima qualitat i seguretat del servei. El preu actual d’enviament es 4,50€.

El temps d’enviament és 4/5 Dies laborables.

Devolucions i Dret de Ressolució

Davallada no admetrà devolucions en les vendes de mercaderies que puguin ser reproduïdes o copiades fàcilment i amb caràcter immediat. La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l’acord d’ambdues parts. Davallada es reserva el dret d’exigir una indemnització per a compensar els possibles mals soferts per les mercaderies, així com per a recuperar les despeses directes ocasionades per la devolució. Davallada solament acceptarà la devolució de la mercaderia si:

1- En el termini marcat a aquest efecte per la Llei, el comprador exercita el seu dret de resolució. Davallada acceptarà l’exercici de l’esmentat dret única i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat (no desprecintat) que li va ser lliurat i llest per a la venda, amb el seu corresponent embalatge original i quan estigués en perfecte estat, i havent complert els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament.

2- La mercaderia estigués defectuosa: Referent a això, Davallada estarà al disposat en la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.

3- La mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat Davallada en la seva OFERTA EN FERMA.

4- Davallada procedirà igualment a retornar l’import de la mercaderia quan per causes no imputables (ja siguin directes o indirectes) a ella, es veiés impossibilitat de servir-lo.

5- Davallada acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client.

Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l’extinció de la marca Davallada o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida (voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitació o espera etc..

En virtut del disposat en la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), Davallada atorgarà un termini de 15 dies per a la resolució o desistiment del contracte.

No obstant l’anterior, Davallada i conforme al disposat en la citada Directiva i Llei d’Ordenació del Comerç Minorista, podrà considerar que quan els productes sol·licitats pel client fossin clarament personalitzats i realitzats conforme a les especificacions del consumidor, o altres que en el seu moment determini, no prevaldrà el citat dret de resolució ni les presents condicions generals, prevalent per tant el contracte de compravenda interpartes subscrit. Aquest contracte serà emès per Davallada i remès al CLIENT amb l’objecte d’acceptar les condicions en ell amatents i renunciant a les presents Condicions Generals.

Confidencialitat i seguretat

Davallada.cat manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus clients, comprometent-se a la protecció de les seves dades personals. La protecció de les dades s’estén a tot el que fa referència a la recollida i ús de la informació proporcionada a través del lloc web.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts i productes del Lloc Web www.davallada.cat es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. Queda totalment prohibida la reproducció i/o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut o producte de no existir autorització expressa per part de Davallada o permetent la difusió dels mateixos.

Davallada pot contenir enllaços a llocs web operats per empreses o persones no relacionades amb ella (“Llocs Web de Tercers”). Aquests enllaços tenen per objecte únicament facilitar més informació.

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies per tenir la millor experiència d'usuari. Si continues navegant estàs donant el teu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies